بایگانی نویسنده: استاد راحیل حسینی

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی ترم تابستان – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۴ ساعت ۱۰ صبح در دانشکده فنی کلاس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی ترم تابستان – استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۸(بهمن) – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز دوشنبه ۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در دانشکده فنی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۸(بهمن) – استاد حسینی بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی بهمن ۹۷ – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را با استاد حسینی در نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۷-۹۸ اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی در روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۳۰ در دانشکده فنی برگزار می شود. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی بهمن ۹۷ – استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول مهر سال تحصیلی ۹۷-۹۸ استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال اول (مهر) سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹ صبح در دانشکده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول مهر سال تحصیلی ۹۷-۹۸ استاد حسینی بسته هستند

تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان ۹۷ – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز چهارشنبه ۹۷/۹/۲۸ ساعت ۱۰صبح در کلاس ۶۱۰۶ می باشد. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان ۹۷ – استاد حسینی بسته هستند

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان تحویل پروژه و کاراموزی ترم بهمن- استاد حسینی

باطلاع دانشجویان گرامی می رساند باتوجه به اطلاعیه قبلی درخصوص تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷ استاد حسینی، جلسه ۹۷/۵/۱۱ به ۹۷/۵/۱۲ ساعت ۱۱ صبح ساختمان ولایت موکول می شود. دانشجویان لازمست بر اساس اطلاعیه قبلی، مستندات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان تحویل پروژه و کاراموزی ترم بهمن- استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم ۹۶-۹۷- استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز یکشنبه ۹۷/۶/۱۱ ساعت ۱۱ صبح در طبقه اول … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم ۹۶-۹۷- استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول مهر ۹۶ – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال اول (مهر) سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۰ صبح در طبقه اول … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول مهر ۹۶ – استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان ۹۶ استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز یکشنبه ۹۶/۹/۱۹ ساعت ۹:۳۰ صبح در طبقه اول ساختمان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان ۹۶ استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی ترم بهمن ۹۵-۹۶ استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز سه شنبه ۹۶/۶/۷ ساعت ۹:۳۰ صبح در طبقه اول … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی ترم بهمن ۹۵-۹۶ استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول مهر ۹۵-۹۶، استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز چهارشنبه ۹۵/۱۲/۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در طبقه اول ساختمان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول مهر ۹۵-۹۶، استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، آخرین تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز سه شنبه ۹۵/۹/۲۳ ساعت ۱۱ صبح در طبقه اول … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم (بهمن ۹۴-۹۵) – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز چهارشنبه ۹۵/۵/۶ ساعت ۱۰ صبح در طبقه اول دانشکده فنی- مهندسی (گروه کارشناسی ارشد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم (بهمن ۹۴-۹۵) – استاد حسینی بسته هستند

تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول (مهر) ۹۴-۹۵ – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال اول ۹۵-۹۴ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز دوشنبه ۹۴/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در طبقه اول دانشکده فنی- مهندسی (گروه کارشناسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول (مهر) ۹۴-۹۵ – استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی استاد حسینی- ترم تابستان ۹۴

دانشجویان زیر لازمست در اسرع وقت جهت تحویل پروژه یا کاراموزی اقدام نموده و روز یکشنبه ساعت ١٢:٠٠ به استاد حسینی ( دفتر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر) مراجعه نمایند: ١- مریم اسپید ٢-مرضیه خدابنده لو ٣- احمدرضا زادحسینی ۴- آرش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی استاد حسینی- ترم تابستان ۹۴ بسته هستند

جلسه تحویل پروژه و کاراموزی ترم تابستان ۹۴-۹۳ – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال تابستان ۹۳-۹۴ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز یکشنبه ۹۴/۰۹/۲۲ ساعت ۹:۳۰ صبح در طبقه اول دانشکده فنی- مهندسی می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه تحویل پروژه و کاراموزی ترم تابستان ۹۴-۹۳ – استاد حسینی بسته هستند

جلسه تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم (بهمن ۹۳) – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال دوم (بهمن ۹۳) با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز دو شنبه ۹۴/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۰ صبح در طبقه اول ساختمان ولایت می باشد. دانشجویان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم (بهمن ۹۳) – استاد حسینی بسته هستند

جلسه ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه ترم بهمن ۹۳-۹۴ استاد حسینی

به اطلاع دانشجویانی که ترم بهمن ماه سال تحصیلی ۹۳-۹۴ درس پروژه را با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، جلسه ای روز سه شنبه ۹۴/۴/۲۳ ساعت ۹:۳۰ به منظور ارائه گزارش پیشرفت کار و رفع اشکال برگزار می شود. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه ترم بهمن ۹۳-۹۴ استاد حسینی بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حسینی

باطلاع دانشجویانی که پروژه و کاراموزی را در ترم تابستان ٩۴-٩٣ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی روز شنبه ٩۴/۴/١٣ ساعت ٩ صبح در طبقه اول ساختمان ولایت برگزار می گردد. محل جلسه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حسینی بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم بهمن ۹۳- استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که ترم بهمن ۹۳ پروژه و کارآموزی با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی روز چهارشنبه ۶ اسفند ۹:۳۰-۱۰:۳۰ در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد. حضور دانشجویان در این … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم بهمن ۹۳- استاد حسینی بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم بهمن ۹۳- استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که ترم بهمن ۹۳ پروژه و کارآموزی با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی روز چهارشنبه ۶ اسفند ۹:۳۰-۱۰:۳۰ در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد. حضور دانشجویان در این … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم بهمن ۹۳- استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی ترم مهر۹۳- استاد حسینی

باطلاع آندسته از دانشجویانی که ترم مهر ۹۳ پروژه و کاراموزی با استاد حسینی اخذ نموده اند و هنوز آن را تحویل ننموده اند می رساند، آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی (می تواند از طریق ایمیل ارسال شود) سه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی ترم مهر۹۳- استاد حسینی بسته هستند

تحویل پروژه و کارآموزی نمیسال اول (مهر) ۹۳- استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال مهر ۹۳ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز سه شنبه ۹۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ در دانشکده فنی می باشد. دانشجویان پروژه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تحویل پروژه و کارآموزی نمیسال اول (مهر) ۹۳- استاد حسینی بسته هستند

آخرین مهلت تحویل نهایی پروژه نیمسال تابستان استاد حسینی

آندسته از دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال تابستان اخذ نموده ولی در جلسه تحویل پروژه حضور نداشته اند، لازمست در اسرع وقت نسبت به ارسال فایل گزارش پایان نامه و مستندات لازم از طریق ایمیل اقدام نمایید. شایان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین مهلت تحویل نهایی پروژه نیمسال تابستان استاد حسینی بسته هستند

تحویل پروژه و کاراموزی ترم تابستان استاد حسینی

باطلاع دانشجویان محترمی که ترم تابستان ۹۲-۹۳ پروژه و کاراموزی با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ در دانشکده فنی و مهندسی می باشد. دانشجویان پروژه لازمست فایل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تحویل پروژه و کاراموزی ترم تابستان استاد حسینی بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۳-۹۴ استاد حسینی

باطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴ روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۹:۳۰ برگزار می گردد. مکان جلسه در همانروز در برد اتاق اساتید دانشکده فنی اعلام خواهد شد. حضور دانشجویان در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۳-۹۴ استاد حسینی بسته هستند

تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم (ترم بهمن) ۹۲-۹۳ استاد حسینی

باطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان تحویل پروژه و کارآموزی روز یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح است. مکان جلسه از طریق برد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی همانروز اطلاع رسانی خواهد شد.قابل ذکر است این زمان قابل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم (ترم بهمن) ۹۲-۹۳ استاد حسینی بسته هستند

قابل توجه دانشجویانی که درس پروزه را در نیمسال دوم ۹۲-۹۳ با استاد حسینی اخذ نموده اند

باطلاع دانشجویانی که درس پروزه را در نیمسال دوم ۹۲-۹۳ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند که می توانند جهت بررسی میزان پیشرفت کار و مشکلات موجود روز شنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۶ به اتاق اساتید دانشکده فنی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویانی که درس پروزه را در نیمسال دوم ۹۲-۹۳ با استاد حسینی اخذ نموده اند بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد حسینی

باطلاع دانشجویان محترم می رساند که جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد حسینی روز شنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۴ برگزار می گردد. مکان کلاس روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی در همانروز اطلاع رسانی خواهد شد. حضور دانشجویان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد حسینی بسته هستند

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد حسینی ترم مهر ۹۲-۹۳

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ استاد حسینی روز سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۳ ساعت ۴ بعدالظهر برگزار می گردد. لازمست دانشجویان پروژه پرینت گزارش پایان نامه مطابق فرمت استاندارد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد حسینی ترم مهر ۹۲-۹۳ بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حسینی

باطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حسینی ترم بهمن ۹۲-۹۳ روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار می گردد. قابل ذکراست مکان جلسه همانروز از طریق برد اتاق اساتید باطلاع رسانده خواهد شد. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حسینی بسته هستند