بایگانی نویسنده: استاد ربابه غفوری

زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۸ استاد غفوری

به اطلاع می رساند جلسه ی نهایی تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۸ استاد غفوری روزپنجشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۰ در کلاس ۶۱۰۴ برگزار خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۸ استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل نهایی پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۸-۹۷ استاد غفوری

به اطلاع می رساند جلسه ی نهایی تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۸-۹۷ استاد غفوری روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۱:۳۰برگزار خواهد شد. محل تشکیل جلسه در همان روز بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل نهایی پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۸-۹۷ استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال اول ۹۸-۹۷ (ترم مهر) استاد غفوری

جلسه ی تحویل نهایی پروژه و کارآموزی نیم سال اول ۹۸-۹۷ استاد غفوری روز دوشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ در کلاس ۶۱۰۹ برگزار خواهد شد. یادآوری می شود این جلسه آخرین فرصت برای تحویل پروژه و کارآموزی ترم مهر می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال اول ۹۸-۹۷ (ترم مهر) استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

جلسه ی  تحویل نهایی پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری روز شنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۲:۲۰ در کلاس ۶۱۰۹ برگزار خواهد شد. یادآوری می شود این جلسه آخرین فرصت برای تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان می باشد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری (نیم سال دوم ۹۷-۹۶)

جلسه ی تحویل پروژه و کاراموزی دانشجویان استاد غفوری در روز سه شنبه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد. شماره کلاس در همان روز بر روی برد اتاق اساتید دانشکده ی فنی و مهندسی اطلاع رسانی می شود.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری (نیم سال دوم ۹۷-۹۶) بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیم سال اول ۹۷-۹۶ استاد غفوری

جلسه ی تحویل پروژه و کارآموزی   نیم سال اول ۹۷-۹۶ استاد غفوری  روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۹:۳۰ در کلاس ۶۱۰۳ برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است این جلسه آخرین فرصت برای تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان مربوطه است.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیم سال اول ۹۷-۹۶ استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۶-۹۵ استاد غفوری

جلسه ی  تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان  استاد غفوری، روز  پنج شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱:۱۵  در کلاس ۶۱۰۱ برگزار خواهد شد. لازم بذکراست که زمان فوق قابل تمدید نمی باشد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۶-۹۵ استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته استاد غفوری

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی ساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه طبق هماهنگی انجام شده برگزار می گردد. شماره کلاس در همان ساعت بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی اطلاع رسانی می شود.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته استاد غفوری

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه ۱۱ آذرماه طبق هماهنگی انجام شده برگزار می گردد. شماره کلاس در همان ساعت بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی اطلاع رسانی می شود.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۶-۹۵ استاد غفوری

جلسه ی  تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۶-۹۵   دانشجویان استاد غفوری روز شنبه چهارم شهریور ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد. این جلسه آخرین فرصت برای تحویل پروژه و کارآموزی است. محل برگزاری جلسه در زمان ذکر شده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۶-۹۵ استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان دروس برنامه سازی پیشرفته و مبانی کامپیوتر استاد غفوری

کلاسهای دروس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیشرفته ی استاد غفوری روز پنج شنبه چهارم خرداد تشکیل نخواهد شد و جلسه ی آخر دروس ذکر شده روز پنجشنبه یازدهم خرداد تشکیل خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان دروس برنامه سازی پیشرفته و مبانی کامپیوتر استاد غفوری بسته هستند

جلسه ی تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال اول استاد غفوری

جلسه ی تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال اول ۹۶-۹۵ استاد غفوری  روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۹ برگزار خواهد شد. شماره کلاس در همان روز بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه ی تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال اول استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری روز پنج شنبه ۱۸ آذر ساعت ۹ الی ۱۰:۱۵ برگزار خواهد شد.  مکان برگزاری جلسه  همان روز بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی اطلاع رسانی می شود.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ استاد غفوری

جلسه ی  تحویل پروژه و کارآموزی نیم سال دوم ۹۵-۹۴ استاد غفوری روز دوشنبه ۱۸ مرداد  ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. شماره کلاس در همان روز بر روی برد اتاق اساتید دانشکده ی فنی اطلاع رسانی می شود.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیم سال اول استاد غفوری

آخرین فرصت جهت تحویل پروژه و کارآموزی برای دانشجویان مربوطه روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۲ است. شماره کلاس در همان روز بر روی برد اتاق اساتید دانشکده فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیم سال اول استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۵-۹۴ استاد غفوری

جلسه ی  تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۵-۹۴ استاد غفوری روز پنج شنبه ۱۵  بهمن ماه ساعت ۱۱برگزار خواهد شد . مکان جلسه در همان روز روی برد اتاق اساتید دانشکده ی فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۵-۹۴ استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری روز پنج شنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۳الی ۱۴ در کلاس ۶۲۰۱  برگزار خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۵-۹۴ استاد غفوری

دانشجویان مربوطه برای اطلاع از زمان برگزاری جلسه ی توجیهی به آدرس autcomp@yahoo.com ایمیل ارسال نمایند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۵-۹۴ استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد غفوری

جلسه تحویل نهایی دروس پروژه و کارآموزی نیمسال دوم روز شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد. این تاریخ آخرین فرصت ارائه است و قابل تمدید نمی باشد و عدم حضور به منزله ثبت نمره ناتمام خواهد بود. محل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

دانشجویانی که در ترم تابستان پروژه و کارآموزی با استاد غفوری اخذ نموده اند برای اطلاع از زمان برگزاری جلسه ی توجیهی از طریق ایمیل autcomp@yahoo.com با ایشان در ارتباط باشند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته استاد غفوری

به اطلاع دانشجویان مربوطه می رساندکلاسهای استاد غفوری روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت تشکیل نخواهند شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته استاد غفوری بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ استاد غفوری روز پنج شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۰ در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود.(حضور کلیه دانشجویان الزامی است)

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ استاد غفوری

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ استاد غفوری روز پنج شنبه ۱۶  بهمن ماه ساعت ۱۱خواهد بود. مکان تحویل در همان روز روی برد اتاق اساتید دانشکده ی فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ استاد غفوری

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ استاد غفوری روز پنج شنبه ۴  دی ماه ساعت ۱۲خواهد بود. مکان تحویل در همان روز روی برد اتاق اساتید دانشکده ی فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری روز پنج شنبه ۲۷ آذر ماه ساعت ۱۵خواهد بود. مکان تحویل در همان روز روی برد اتاق اساتید دانشکده ی فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری بسته هستند

زمان تشکیل کلاسهای جبرانی استاد غفوری

کلاسهای جبرانی دروس برنامه سازی پیشرفته و مبانی کامپیوتر استاد غفوری روز پنج شنبه ۲۴ مهر  به شرح زیر تشکیل خواهند شد: برنامه سازی پیشرفته      ۸ الی ۱۰ (گروه اول) برنامه سازی پیشرفته      ۱۰ الی ۱۲ (گروه دوم) مبانی کامپیوتر                 … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تشکیل کلاسهای جبرانی استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری

دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری برای اطلاع از جلسه توجیهی این دروس از طریق ایمیل آدرس autcomp@yahoo.com با ایشان در ارتباط باشند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری بسته هستند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ استاد غفوری

جلسه ی تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد غفوری روز شنبه هشتم شهریور ماه ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد. محل برگزاری جلسه همان روز در برد اتاق اساتید دانشکده فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ استاد غفوری بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری(ترم تابستان)

دانشجویانی که در تابستان ۹۳ با استاد غفوری پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند جهت اطلاع از جلسه توجیهی به آدرس autcomp@yahoo.com ایمیل بفرستند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری(ترم تابستان) بسته هستند

آخرین جلسه توجهی پروژه استاد لحمی

آخرین جلسه توجهی پروژه استاد لحمی چهار شنبه ۲۷ فروردین ،در دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای آخرین جلسه توجهی پروژه استاد لحمی بسته هستند

امتحان میان ترم مهندسی نرم افزار – استاد لحمی

امتحان میان ترم مهندسی نرم افزار استاد لحمی روز چهار شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای امتحان میان ترم مهندسی نرم افزار – استاد لحمی بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری(نیمسال دوم)

دانشجویانی که در نیمسال دوم با استاد غفوری پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند جهت اطلاع از جلسه توجیهی به آدرس autcomp@yahoo.com ایمیل بفرستند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری(نیمسال دوم) بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

جلسه تحویل نهایی پروژه و کارآموزی دانشجویان تابستان، روز سه شنبه سوم دی ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده فنی برگزار می شود. برای اطلاع از شماره کلاس، در همان روز به اتاق اساتید مراجعه کنید بدیهی است بعد از زمان فوق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری بسته هستند

عدم تشکیل کلاس ها – استاد رضا

کلیه کلاس های روز یکشنبه ۲۸ مهر استاد رضا تشکیل نخواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای عدم تشکیل کلاس ها – استاد رضا بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه استاد مشهدی فراهانی

جلسه توجهی پروژه استاد مشهدی فراهانی روز یکشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۳ در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه استاد مشهدی فراهانی بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری نیمسال دوم ۹۲-۹۱

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ استاد غفوری روز دوشنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد. بدیهی است که عدم حضور دانشجویان در این جلسه موجب درج نمره ناتمام در کارنامه ایشان خواهد شد. جهت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد غفوری نیمسال دوم ۹۲-۹۱ بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری

دانشجویانی که در ترم تابستان با استاد غفوری پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند جهت اطلاع از جلسه توجیهی به آدرس autcomp@yahoo.com ایمیل بفرستند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری بسته هستند

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری روز چهارشنبه مورخه ۲۳ / ۱۲/ ۹۱ ساعت ۱۳  در دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد شد. جهت اطلاع از شماره کلاس در ساعت مشخص شده به اتاق اساتید مراجعه فرمایید. حضور کلیه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد غفوری بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان و مهر استاد غفوری

جلسه ی تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان و مهر استاد غفوری روز دوشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۸ صبح در دانشکده فنی می باشد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان و مهر استاد غفوری بسته هستند

نمرات شیوه ارائه مطالب(استاد فراهانی)

shive

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای نمرات شیوه ارائه مطالب(استاد فراهانی) بسته هستند

نمرات درس ریز پردازنده- معماری (استاد رضا)

architecture micro

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای نمرات درس ریز پردازنده- معماری (استاد رضا) بسته هستند

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد خوشنویس

با سلام جلسه تحویل پروژه و کارآموزی، روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰ خواهد بود. دانشجویانی که کارآموزی دارند، نامه گواهی گذراندن ۲۴۰ ساعت را از محل کارآموزی اخذ و ارائه نمایند. دانشجویانی که پروژه دارند، فایل پایان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد خوشنویس بسته هستند

امتحان آزمایشگاه گرافیک -استاد محسنی

امتحان آزمایشگاه گرافیک استاد محسنی روز سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱ در دو نوبت صبح (۸:۳۰-۱۳) و عصر (۱۴-۱۶:۳۰)برگزار خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای امتحان آزمایشگاه گرافیک -استاد محسنی بسته هستند

امتحان آزمایشگاه محیط چند رسانه ای-استاد محسنی

امتحان آزمایشگاه محیط چند رسانه ای استاد محسنی روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.  

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای امتحان آزمایشگاه محیط چند رسانه ای-استاد محسنی بسته هستند

گزارش ۲۵% پیشرفت پروژه ترم پاییز-استاد رضا

دانشجویانی که ترم پاییز درس پروژه را با استاد رضا اخذ نموده اند، برای تحویل گزارش پیشرفت کار خود روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ساعت ۱۴ تا ۱۵ در دانشکده فنی حضور داشته باشند.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش ۲۵% پیشرفت پروژه ترم پاییز-استاد رضا بسته هستند

تحویل پروژه ۱۰۰% ترم تابستان-استاد رضا

تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد رضا روز  شنبه تاریخ  ۱۸ آذر ماه ساعت ۱۴ تا ۱۵ خواهد بود. لازم به ذکر است استانداردهای تایپ منطبق بر template ارائه شده در سایت www.compfo.com باید باشد. تحویل به صورت Ebook … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تحویل پروژه ۱۰۰% ترم تابستان-استاد رضا بسته هستند

قابل توجه دانشجویان استاد ربیعی فر

جلسات جبرانی دروس طراحی و تجزیه روز پنجشنبه ۱۸ ابان ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶ و همچنین شبکه های کامپیوتری ساعت ۱۶ الی ۱۸ در کلاس ۶۳۰۵ برگزار خواهد گردید.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان استاد ربیعی فر بسته هستند

قابل توجه دانشجویان استاد ربیعی فر

تمامی کلاسهای اینجانب روزهای یکشنبه و سه شنبه ۷ و ۹ ابان تشکیل نخواهد گردید. تاریخ جلسات جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان استاد ربیعی فر بسته هستند

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال اول استاد بهنام هادی

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی روز یکشنبه مورخه ۳۰ / ۷ / ۹۱ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۱۵در محل کلاس ۶۳۰۵ دانشکده فنی و مهندسی تشکیل خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال اول استاد بهنام هادی بسته هستند

قابل توجه دانشجویان روز سه شنبه استاد ربیعی فر

کلاس اینجانب ساعت ۸ الی ۱۰:۱۵ تشکیل خواهد شد.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای قابل توجه دانشجویان روز سه شنبه استاد ربیعی فر بسته هستند