بایگانی روزانه: ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

فرصت مجدد برای دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد حقی کاشانی

دانشجویان زیر روز یکشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۱ جهت تحویل گزارش مراجعه کنند. گزارشها باید منطبق بر موارد ذکر شده در فراخوان قبلی باشد. ۱- مریم شریفی مهر ۲-مهراب وفادار ۳- محمدعلی مومنی ۴- فرشته جعفری ۵- کاوش مرادی ۶- … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای فرصت مجدد برای دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد حقی کاشانی بسته هستند