گزارش ۲۵% پیشرفت پروژه ترم پاییز-استاد رضا

دانشجویانی که ترم پاییز درس پروژه را با استاد رضا اخذ نموده اند، برای تحویل گزارش پیشرفت کار خود روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ساعت ۱۴ تا ۱۵ در دانشکده فنی حضور داشته باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.