جلسه تحویل پروژه و کارآموزی ترم بهمن استاد زارعی

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ روز یکشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۲ می باشد.
گزارش پروژه به صورت word و pdf بر روی CD است.
گزارش کارآموزی نیز به صورت word و pdf بر روی CD و تمامی فرم های تکمیل شده و گواهی اتمام دوره به صورت پرینت شده می باشد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.