جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۲ – استاد حقی کاشانی

جلسه توجیهی چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تاریخ یکم آبان ماه برگزار میشود.

نکات مرتبط با پروژه و یا کارآموزی

فرم طرح پروژه

مستندات استاندارد پروژه و کارآموزی – کلیه مقاطع (کاردانی و کارشناسی)

دانشجویان میتوانند با آدرس mh.kashani@gmail.com با استاد کاشانی در ارتباط باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.