پروژه و کارآموزی استاد خوشنویس

دانشجویان زیر هرچه زودتر برای اعلام وضعیت پروژه و کارآموزی خود از طریق ایمیل با استاد تماس بگیرند. در غیر این صورت نمره پروژه و کارآموزی آنان ناتمام رد خواهد شد.

فرهنگ میرمحمدصادقی (پروژه)
مینا نادری (کارآموزی)
مسعود خلوص دهقان پور (کارآموزی)

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.