قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد غفوری

جلسه تحویل نهایی پروژه و کارآموزی دانشجویان تابستان، روز سه شنبه سوم دی ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده فنی برگزار می شود. برای اطلاع از شماره کلاس، در همان روز به اتاق اساتید مراجعه کنید
بدیهی است بعد از زمان فوق نمره ناتمام منظور خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.