تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد حقی کاشانی

تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان استاد کاشانی روزهای دوشنبه تاریخ ۹ یا ۱۶ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ خواهد بود.
لازم به ذکر است استانداردهای تایپ منطبق بر template ارائه شده در سایت http://compfo.com/news/archives/2209 باید باشد.
تحویل به صورت Ebook شامل فایل pdf و word خواهد بود.
در پروژه های تحقیقاتی باید منابع تحقیق در CD اضافه شود و در پروژه های پیاده سازی باید Source code برنامه در CD اضافه شود.
در ضمن در پروژه های پیاده سازی، دانشجو باید کار خود را ارائه کند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.