تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۳-۹۲ استاد حقی کاشانی

تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول استاد کاشانی روزهای سه شنبه تاریخ ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در گروه کاردانی کامپیوتر خواهد بود.
لازم به ذکر است استانداردهای تایپ منطبق بر template ارائه شده در سایت http://compfo.com/news/archives/2492 باید باشد.
تحویل به صورت Ebook شامل فایل pdf و word خواهد بود.
در پروژه های تحقیقاتی باید منابع تحقیق در CD اضافه شود و در پروژه های پیاده سازی باید Source code برنامه در CD اضافه شود.
در ضمن در پروژه های پیاده سازی، دانشجو باید کار خود را ارائه کند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.