جلسه تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان زیر جهت تحویل نهایی پروژه در تاریخ های تعیین شده به گروه کارشناسی پیوسته کامپیوتر مراجعه نمایند.

گروه اول: روز شنبه (۳۰ فروردین) – ساعت ۱۰ الی ۱۲
۱- سحر جعفری
۲- ندا زمانی
۳- هانیه مقدسی

گروه دوم: روز دوشنبه (۱ اردیبهشت) – ساعت ۱۰ الی ۱۲
۱- بنفشه اوصالی
۲- دنیا مسیبی
۳- مرضیه مرادی

گروه سوم: روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) – ساعت ۱۰ الی ۱۲
۱- گلسا مرادخانی
۲- آرزو کارگری
۳- مریم رحمانی

دانشجویان برای تحویل گزارش و فرم های کارآموزی نیز نهایت تا روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) فرصت دارند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.