نمرات دروس مهندسی نرم افزار ۱ و زبان تخصصی استاد خوشنویس

این نمرات را از اینجا دریافت کنید.

در مهندسی نرم افزار ۱، نمره تمرینها از ۲، میان ترم از ۴ و پایان ترم از ۲+۱۴ در نظر گرفته شده است. نمره کلیه پروژه هایی که به جای انجام توسط دانشجو از اینترنت دانلود و ارسال شده بود صفر لحاظ شده است.
در درس زبان تخصصی نمرات میان ترم با تأثیر مثبت به همراه مثبتهای کلاسی در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است که در هر دو درس حداکثر ارفاق در نظر گرفته شده است. لذا در هر دو درس، از درخواستهای بی مورد نمره اضافه یا تجدید نظر جداً اجتناب فرمایید. در صورتی که درخواستی پس از بررسی نابجا تشخیص داده شود کلیه ارفاق های لحاظ شده باز پس گرفته خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.