نمرات مهندسی نرم افزار ۲ استاد خوشنویس

این نمرات را از اینجا دریافت کنید
حداکثر ارفاق در نظر گرفته شده است. لذا از درخواستهای بی مورد نمره اضافه یا تجدید نظر جداً اجتناب فرمایید. در صورتی که درخواستی پس از بررسی نابجا تشخیص داده شود کلیه ارفاق های لحاظ شده باز پس گرفته خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.