قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته

به هیچ عنوان برای اخذ درس به گروه مراجعه نفرمایید، اخذ درس در گروه انجام نخواهد شد.
اضافه ظرفیت پروژه و کارآموزی در صورت امکان به تدریج در زمان ثبت نام با تاخیر داده خواهد شد و هر تغییر یا اضافه شدن مشخصه جدید درس، در همین سایت اعلام می شود. بنا بر این به جای از دست دادن زمان در مسیر رفت و آمد، پای اینترنت منتظر اطلاعیه جدید باشید.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.