زمان تشکیل کلاسهای جبرانی استاد غفوری

کلاسهای جبرانی دروس برنامه سازی پیشرفته و مبانی کامپیوتر استاد غفوری روز پنج شنبه ۲۴ مهر  به شرح زیر تشکیل خواهند شد:

برنامه سازی پیشرفته      ۸ الی ۱۰ (گروه اول)

برنامه سازی پیشرفته      ۱۰ الی ۱۲ (گروه دوم)

مبانی کامپیوتر                 ۱۳ الی ۱۵:۳۰

مطالبی که در گروه اول و دوم  درس برنامه سازی پیشرفته تدریس خواهد شد یکسان بوده لذا دانشجویانی که نمی توانند در کلاس گروه خود شرکت کنند می توانند در کلاس گروه دیگر شرکت کنند.

شماره کلاسها همان روز در برد اتاق اساتید دانشکده فنی اعلام خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.