انتقال کلاسهای استاد عطائی به استاد زمانی و تغییر شماره کلاس برخی از دروس پنجشنبه

دانشجویان عزیز توجه نمایند که کلیه کلاسهای روز شنبه استاد عطائی به استاد زمانی منتقل گردید. همچنین، شماره کلاس زبان ماشین استاد سعیدی که در ساعت ۱۳:۵۰ تا ۱۶:۰۵ روز پنجشنبه تشکیل می شود از ۶۲۰۱ به ۶۱۰۸  و شماره کلاسهای امنیت شبکه استاد زنگنه از ۶۱۰۸ به ۶۲۰۱ تغییر کرد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.