تاریخ امتحان میان ترم کلیه کلاس های استاد فقیه میرزایی

تاریخ امتحان میان ترم کلاس های استاد فقیه میرزایی به شرح زیر می باشد:

۱- مدارهای منطقی – کلاس روز شنبه: ۸ آذر
۲- مدارهای منطقی – کلاس روز دوشنبه: ۱۰ آذز
۳- معماری کامپیوتر – روز شنبه: ۱ آذر
۴- مباحث ویژه در الکترونیک – روز دوشنبه: ۱۰ آذر

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.