گزارش پیشرفت درس پروژه تابستان ۹۳ – استاد فقیه میرزایی

دانشجویانی که درس پروژه را تابستان ۹۳ با استاد فقیه میرزایی اخذ کرده اند طبق زمان بندی زیر جهت ارائه گزارش پیشرفت کار خود مراجعه نمایند. دانشجویان جهت ارائه مطالب حتما Laptop همراه داشته باشند.

– گروه اول: روز شنبه (۱ آذر) – ساعت ۱۲:۴۵ – کلاس شماره ۶۱۰۹
۱- زهرا آصف الدوله
۲- پریا بنا درخشان
۳- امیرجعفر حسین علی اصل
۴- کیاوش کاظمی
۵- سعید هادی

– گروه دوم: روز دوشنبه (۳ آذر) ساعت ۱۲:۴۵ – کلاس شماره ۶۳۰۲
۱- بنفشه حسنی
۲- الهام بابایی
۳- شیما حامدی
۴- کیوان امیری
۵- مهسا علی اکبرلو

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.