تحویل نهایی پروژه و کارآموزی ترم تابستان – استاد فقیه میرزایی

به اطلاع می رساند جلسه تحویل نهایی پروژه ترم تابستان طبق زمان بندی زیر می باشد. دانشجویان جهت ارائه مطالب حتما Laptop همراه داشته باشند. این زمان بندی قابل تمدید نمی باشد و غیبت در این جلسه به منزله ناتمام بودن پروژه خواهد بود.

– گروه اول: روز شنبه (۲۹ آذر) – ساعت ۱۲:۴۰ – کلاس شماره ۶۱۰۹
۱- زهرا آصف الدوله
۲- پریا بنا درخشان
۳- امیرجعفر حسین علی اصل
۴- کیاوش کاظمی
۵- سعید هادی

– گروه دوم: روز دوشنبه (۱ دی) ساعت ۱۲:۴۰ – کلاس شماره ۶۳۰۲
۱- بنفشه حسنی
۲- الهام بابایی
۳- شیما حامدی
۴- کیوان امیری
۵- مهسا علی اکبرلو

دانشجویانی که درس کارآموزی را در ترم تابستان اخذ کرده اند نیز حداکثر تا روز دوشنبه (۱ دی) فرصت دارند تا گزارش نهایی بعلاوه فرم های تایید شده از محل کارآموزی را تحویل دهند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.