قابل توجه دانشجویان درس مبانی اینترنت خانم مهندس دیهیم

امتحان پایانترم درس مبانی اینترنت برای کلاس دوشنبه در تاریخ اول دی ماه و برای کلاس چهارشنبه در تاریخ سوم دی ماه، ساعت ۱۴:۰۰ در ساختمان آزمایشگاه-سایت ۸ برگزار میشود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.