پروژه و کارآموزی ترم تابستان – استاد فقیه میرزایی

یادآوری می شود دانشجویانی که درس کارآموزی را در تابستان ۱۳۹۳ با استاد فقیه میرزایی اخذ کرده اند تنها تا روز دوشنبه (۱ دی) فرصت دارند تا گزارش و مستندات خود را تحویل دهند. فرم های شماره ۲، ۳، و ۴ باید به تایید سرپرست کارآموزی برسد و توسط ایشان مهر و امضا گردد. نامه تایید اتمام دوره کارآموزی نیز در سربرگ شرکت باید تهیه و تنظیم گردد. نیازی به چاپ و صحافی گزارش کارآموزی نیست و تحویل آن بر روی CD کفایت می کند.

برای تحویل نهایی پروژه نیز دانشجویان طبق زمان بندی اعلام شده در همین سایت روزهای شنبه (۲۹ آذر) و دوشنبه (۱ دی) مراجعه نمایند.

تاریخ های اعلام شده آخرین مهلت ارائه کارآموزی و پروژه ترم تابستان است و به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.