آخرین مهلت تحویل نهایی پروژه نیمسال تابستان استاد حسینی

آندسته از دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال تابستان اخذ نموده ولی در جلسه تحویل پروژه حضور نداشته اند، لازمست در اسرع وقت نسبت به ارسال فایل گزارش پایان نامه و مستندات لازم از طریق ایمیل اقدام نمایید. شایان ذکر است در غیر اینصورت نمره آنها ناتمام ارسال خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.