زمان ارائه نهایی پروژه و کارآموزی نیمسال اول – استاد فقیه میرزایی

کارآموزی: آخرین مهلت ارائه گزارش و فرم های تکمیل شده درس کارآموزی روز چهارشنبه (۶ اسفند) می باشد. فرم های شماره ۲ الی ۴ باید به تایید سرپرست کارآموزی (با مهر و امضاء) رسیده باشند. تحویل گزارش کارآموزی بر روی CD کفایت میکند و نیازی به چاپ آن نیست.

پروژه: زمان جلسه ارائه نهایی درس پروژه نیمسال اول ۹۴-۹۳ به شرح زیر می باشد. دانشجویان جهت ارائه مطالب حتما Laptop همراه داشته باشند.

– گروه اول: روز دوشنبه (۴ اسفند) – ساعت ۱۲:۴۵ – کلاس شماره ۶۱۰۵
۱- مینا احمدی
۲- مجتبی قاسمی
۳- پریسا اسکندرنژاد
۴- راضیه طلاوری
۵- امیر دیان

– گروه دوم: روز چهارشنبه (۶ اسفند) ساعت ۱۲:۴۵ – کلاس شماره ۶۳۰۱
۱- دلارام جلالی
۲- فائزه قربان نژاد
۳- فاطمه اینانلو
۴- مهدی ضیائی

توجه: تاریخ های اعلام شده برای دروس کارآموزی و پروژه قابل تمدید نیست. عدم ارائه به موقع به منزله نمره ناتمام خواهد بود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.