جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حقی کاشانی- نیمسال دوم

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حقی کاشانی روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۱۵ برگزر میشود. به لینکهای اشاره شده در ذیل توجه نمایید.

نکات مرتبط با پروژه و یا کارآموزی

فرمت تهیه مستند پروژه یا کارآموزی

فرم اخذ پروژه

دانشجویان میتوانند با آدرس mh.kashani@gmail.com با استاد حقی کاشانی در ارتباط باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.