تاریخ امتحان های میان ترم – استاد فقیه میرزایی

۱- معماری کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته) : روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت

۲- معماری کامپیوتر (کارشناسی پیوسته) : روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت

۳- مباحث ویژه در الکترونیک : روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.