جلسه تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

پروژه: این جلسه در روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار می شود. دانشجویان برای ارائه پروژه باید طبق زمان بندی زیر در این روز مراجعه نمایند:

گروه اول: ساعت ۹ صبح
۱- سید عباس طباطبایی
۲- فایزه صفری
۳- مونا جباری
۴- مهیار سبزه پرور

گروه دوم: ساعت ۱۰ صبح
۱- فرشته حمزه
۲- سپیده قره زاده
۳- آتوسا دادمهر

گروه سوم: ساعت ۱۱ صبح
۱- رستم بهروزیان
۲- فاطمه نساجی
۳- مهتاب مهبدی

نکته ۱: دانشجویان برای ارائه کار خود باید laptop همراه داشته باشند.
نکته ۲: دانشجویانی که پروژه آنها تحقیقاتی است باید متن انگلیسی مقالات را همراه داشته باشند.
نکته ۳: کلیه دانشجویان اعم از اینکه پروژه آنها عملیاتی یا تحقیقاتی است باید گزارش پروژه خود را بر روی CD تحویل دهند. لطفا دقت فرمایید که نیازی به چاپ و صحافی گزارش نیست.
نکته ۴: جهت اطلاع از محل برگزاری جلسه همان روز به برد اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایید.
نکته ۵: عدم مراجعه در این روز به منزله ناتمام بودن پروژه است و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

کارآموزی: جهت ارائه گزارش کارآموزی نیمسال دوم روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ به دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایید.

نکته ۱: گزارش کارآموزی باید روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.
نکته ۲: فرم های شماره ۲ الی ۴ باید به تایید (مهر و امضا) سرپرست کارآموزی رسیده باشند.
نکته ۳: عدم مراجعه در این روز به منزله ناتمام بودن کارآموزی است و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.