تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ استاد حقی کاشانی

تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد حقی کاشانی روز دوشنبه تاریخ ۲۶ مردادماه ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در گروه کامپیوتر خواهد بود. لازم به ذکر است استانداردهای تایپ منطبق بر template ارائه شده در آدرس زیر
http://compfo.com/news/wp-content/uploads/2014/12/mostanad_standard.rar
باید باشد. تحویل به صورت Ebook در CD شامل فایل pdf و word خواهد بود.
در پروژه های تحقیقاتی باید منابع نیز در CD اضافه شود.
تذکر: دانشجویانی که کار خود را در تاریخ ذکر شده تحویل ندهند برای آنها نمره ناتمام در نظر گرفته خواهد شد و دانشجو باید مجدد درس را اخذ نماید.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.