قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد غفوری

جلسه تحویل نهایی دروس پروژه و کارآموزی نیمسال دوم روز شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد. این تاریخ آخرین فرصت ارائه است و قابل تمدید نمی باشد و عدم حضور به منزله ثبت نمره ناتمام خواهد بود. محل برگزاری جلسه همان روز در برد اتاق اساتید دانشکده فنی اعلام خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.