آخرین جلسه تحویل مستندات پروژه و کارآموزی دانشجویان استاد صبری

احتراماً به استحضار دانشجویان محترم می رساند آخرین جلسه تحویل مستندات پروژه و کارآموزی دانشجویان استاد صبری روز شنبه مورخ ۹۴/۵/۳۱ ساعت ۸ در اطاق اساتید دانشکده مهندسی برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان که هنوز نمره پایان نامه آنها ثبت نشده است در این جلسه الزامی است و عدم حضور دانشجویان به منزله ثبت نمره ناتمام خواهد بود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.