زمان جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال اول گروه کامپیوتر

۱ – استاد علی ولی زاده– چهارشنبه ۲۹ مهر – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۳
۲ – استاد اکرم رضا- یکشنبه ۲۶ مهر- ساعت ۱۰:۱۵- دانشکده فنی و مهندسی
۳ – استاد مصطفی حقی کاشانی – دوشنبه ۲۷ مهر – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۳
۴ – استاد مهدی جامعی- یکشنبه ۲۶ مهر- ساعت ۱۲:۳۰-ساختمان ولایت(کلاس ۷۱۱۰)
۵ – استاد عباس نجفی زاده- سه شنبه ۲۸ مهر- ساعت ۱۲ – دانشکده فنی و مهندسی
۶ – استاد وحید سادات پور کاشانی- سه شنبه ۲۸ مهر- ساعت ۱۱- دانشکده فنی و مهندسی
۷ – استاد رضا فقیه میرزایی- دوشنبه ۲۷ مهر – ساعت ۱۲:۵۰- کلاس ۶۲۰۴
۸ – استاد مانی زارعی– چهارشنبه ۲۹ مهر – ساعت ۱۳:۳۰- کلاس ۶۲۰۳
۹- استاد صدیقه خوشنویس- چهارشنبه ۲۹ مهر – ساعت ۱۳- دانشکده فنی و مهندسی
۱۰ – استاد محمد نیک روان- سه شنبه ۲۸ مهر- ساعت ۱۲:۴۵- کلاس ۶۳۰۸
۱۱ – استاد محمد صبری- پنجشنبه ۳۰ مهر- ساعت ۱۰:۱۵- کلاس ۶۲۰۵

در ضمن برای دریافت استانداردهای گزارش نهایی پروژه و کارآموزی و فرم طرح پروژه میتوانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.
استاندارد تایپ پروژه و کارآموزی
فرم طرح پروژه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.