اطلاعیه در خصوص عدم تشکیل کلاس های استاد سادات پور کاشانی

دانشجویان استاد سادات پور توجه داشته باشند کلاس های
مباحث ویژه روز دوشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۳:۵۰ تا ۱۸:۴۰ و
شیوه ارائه مطالب علمی روز سه شنبه ۱۹ آبان ساعت ۸ تا ۱۱:۱۰
تشکیل نمی شود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.