زمان تحویل پروِژه و کارآموزی تابستان-استاد رضا و استاد حقی کاشانی

زمان تحویل پروژه و کارآموزی تابستان استاد رضا- دوشنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۰:۳۰ اتاق مدیران گروه کامپیوتر

زمان تحویل پروژه و کارآموزی تابستان استاد حقی کاشانی- سه شنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۰:۳۰ اتاق مدیران گروه کامپیوتر

توجه به موارد ذیل الزامی میباشد:
## فرمت تحویل گزارش منطبق با لینک ذیل باید باشد.
http://compfo.com/news/?attachment_id=4299
## مستند پایان نامه به صورت Ebook شامل فایل pdf و word (الزاما هر دو) خواهد بود.
## در پروژه های تحقیقاتی باید منابع تحقیق نیز ضمیمه شود و در پروژه های پیاده سازی باید Source code برنامه ضمیمه شود.
## در پروژه های پیاده سازی، دانشجو باید کار خود را ارائه کند. همچنین آوردن لپ تاپ آماده جهت ارائه پروژه های پیاده سازی الزامی است.
## در صورت عدم تحویل گزارش در زمان تعیین شده، نمرات ناتمام اعلام خواهد شد و دانشجو باید در ترم بعد درس را اخذ نماید

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.