تاریخ تحویل نهایی پروژه و کارآموزی ترم تابستان – استاد فقیه میرزایی

پروژه :
تاریخ ارائه نهایی درس پروژه ترم تابستان روز دوشنبه مورخ ۲۳ آذر ماه می باشد. این جلسه ساعت ۱۲:۳۰ در کلاس شماره ۶۲۰۴ برگزار خواهد شد.
نکته ۱: دانشجویان محترم جهت ارائه کار خود حتما Laptop همراه داشته باشند.
نکته ۲: برای پروژه های عملیاتی، کد برنامه و برای پروژه های تحقیقاتی متن انگلیسی مقالات را حتما همراه داشته باشید.
نکته ۳: کلیه دانشجویان گزارش پروژه را باید بر روی CD تحویل دهند. نیازی به چاپ و صحافی گزارش نیست.
نکته ۴: این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و برای افرادی که در این روز غیبت داشته باشند نمره ناتمام در نظر گرفته خواهد شد.

کارآموزی:
آخرین فرصت ارائه گزارش و مستندات درس کارآموزی روز دوشنبه مورخ ۲۳ آذر ماه می باشد.
نکته ۱: فرم های شماره ۲ و ۳ و ۴ باید به تایید سرپرست کارآموزی (مهر و امضاء) رسیده باشند.
نکته ۲: کلیه دانشجویان گزارش کارآموزی را باید بر روی CD تحویل دهند. نیازی به چاپ و صحافی گزارش نیست.
نکته ۳: این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و برای افرادی که تا این تاریخ کارآموزی خود را تحویل ندهند نمره ناتمام در نظر گرفته خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.