آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی استاد حسینی- ترم تابستان ۹۴

دانشجویان زیر لازمست در اسرع وقت جهت تحویل پروژه یا کاراموزی اقدام نموده و روز یکشنبه ساعت ١٢:٠٠ به استاد حسینی ( دفتر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر) مراجعه نمایند:
١- مریم اسپید
٢-مرضیه خدابنده لو
٣- احمدرضا زادحسینی
۴- آرش دودانگه
۵-علیرضا رجبی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.