آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان زیر پروژه و کارآموزی خود را هنوز تحویل نداده اند. این افراد فقط تا روز چهارشنبه ۲۵ آذرماه فرصت تحویل دارند، در غیر این صورت نمره ناتمام برای ایشان منظور خواهد شد.

پروژه:
۱- نسا جلوسی
۲- حسین نظری
۳- سمانه سلیمانی
۴- شادی هرمزی
۵- محمد حسین شیری
۶- محمد حسن محمدی
۷- مهراد کاظمی

کارآموزی:
۱- روشنک شیروانی

برای تحویل پروژه و کارآموزی روز چهارشنبه (۲۵ آذر) از ساعت ۸ الی ۱۳ به سایت شماره ۱۱ مراجعه نمایید.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.