پروژه و کارآموزی استاد ولی زاده

دانشجویان نامبرده زیر جهت مشخص شدن وضعیت پروژه و کارآموزی ترم تابستان خود در اسرع وقت با استاد ولی زاده از طریق ایمیل valizadeh82@yahoo.com تماس حاصل کنند:

  1. ملیکا محمودی (پروژه)
  2. احمد امینی (کارآموزی)
  3. رحیمه حیدری (کارآموزی)
  4. محسین قنبری (کارآموزی)

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.