زمان حضور استاد شجاعی راد برای پاسخگویی اعتراض به نمرات

زمان حضور خانم مهندس زهرا شجاعی راد برای پاسخگویی به اعتراضات روز شنبه ساعت ۱۰ جلو اتاق اساتید دانشکده فنی میباشد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.