پروژه و کارآموزی نیمسال اول – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان زیر هنوز پروژه و کارآموزی نیمسال اول را تحویل نداده اند. هفته آینده آخرین فرصت ارائه این افراد خواهد بود و بعد از آن نمرات در سیستم دانشگاه ثبت نهایی خواهد شد.

پروژه:
۱- فایزه مدرسی

کارآموزی:
۱- حسین باقری
۲- احمد جماشیان
۳- شاهین شهبازی
۴- عادل قایمی
۵- صدرا شهبازی فر

روزهای حضور اینجانب در هفته آینده به شرح زیر می باشد:
شنبه (۲۴ بهمن) از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ در دانشکده فنی و مهندسی
دوشنبه (۲۶ بهمن) از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ در دانشکده فنی و مهندسی
چهارشنبه (۲۸ بهمن) از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ در ساختمان آزمایشگاه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.