زمان جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال دوم گروه کامپیوتر

۱-استاد مهدی جامعی- یکشنبه ۲ اسفند – ساعت ۱۵:۳۰- کلاس ۶۱۰۳
۲-استاد مصطفی حقی کاشانی – دوشنبه ۳ اسفند – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۴
۳-استاد رضا فقیه میرزایی- دوشنبه ۳ اسفند – ساعت ۱۲:۴۰- کلاس ۶۲۰۱
۴-استاد مانی زارعی– دوشنبه ۳ اسفند – ساعت ۱۶ – کلاس ۶۲۰۷
۵-استاد محمد نیک روان- دوشنبه ۳ اسفند – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۲
۶-استاد روح اله موسوی طیبی- دوشنبه ۳ اسفند – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۲۰۷
۷-استاد راحیل حسینی- دوشنبه ۳ اسفند – ساعت ۱۱- دانشکده فنی و مهندسی
۸-استاد علی ولی زاده– سه شنبه ۴ اسفند – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۳
۹-استاد اکرم رضا- چهارشنبه ۵ اسفند – ساعت ۱۰:۱۰- کلاس ۶۱۰۵
۱۰- استاد محمد صبری- چهارشنبه ۵ اسفند – ساعت ۱۶- کلاس ۶۱۰۶
۱۱-استاد فاطمه ربیعی فر- چهارشنبه ۵ اسفند – ساعت ۱۳:۳۰- کلاس ۶۱۰۲
۱۲-استاد عباس نجفی زاده- شنبه ۸ اسفند- ساعت ۱۳ – کلاس ۶۱۰۸
۱۳-استاد صدیقه خوشنویس- شنبه ۸ اسفند – ساعت ۱۳:۳۰- کلاس ۶۱۰۱
۱۴-استاد وحید سادات پور کاشانی- یکشنبه ۹ اسفند – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۳
۱۵-استاد ربابه غفوری- پنجشنبه ۶ اسفند – ساعت ۱۲:۱۵- کلاس ۶۱۰۱

در ضمن برای دریافت استانداردهای گزارش نهایی پروژه و کارآموزی و فرم طرح پروژه میتوانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.
استاندارد تایپ پروژه و کارآموزی
فرم طرح پروژه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.