زمان جلسات توجیهی نیمسال دوم درس پروژه گروه کاردانی کامپیوتر

۱- استاد محسن محسنی- سه شنبه – ۴ اسفند – ساعت ۱۲الی۱۲:۵۰- سایت ۹
۲- استاد نیکتا دیهیم – چهارشنبه – ۵ اسفند – ساعت ۱۶- سایت ۱
۳- استاد عباس گودرزی- چهارشنبه – ۵ اسفند – ساعت ۸:۴۵ الی ۹:۱۵- سایت ۸
۴- استاد رئوف مکفی- چهارشنبه – ۵ اسفند – ساعت ۱۰- سایت ۳
۵- استاد سجاد هواسی – پنجشنبه – ۶ اسفند – ساعت ۱۰- سایت ۱۱
۶- استاد کامران شفافی- یکشنبه – ۹ اسفند – ساعت ۱۲- کلاس ۶۲۰۸
۷- استاد مریم مرتاضی طهرانی – یکشنبه – ۹ اسفند – ساعت ۱۷ – کلاس ۶۱۰۶
۸- استاد فرشته مسلمان یزدی- یکشنبه – ۹ اسفند – ساعت ۱۲:۳۰- ۶۲۰۷
۹- استاد سعید حقگو – سه شنبه – ۱۱ اسفند – ساعت ۱۲:۱۵- اتاق اساتید دانشکده فنی
۱۰-استاد حمیده قائمی تفرشی- شنبه – ۸ اسفند – ساعت ۱۳- سایت ۲
نکات مورد توجه:
# دانشجویانی که با استاد حسن کاشی، استاد سلیمی و استاد نیک روان پروژه اخذ نموده اند نام استاد درس تغییر یافته، برای مشاهده اسم استاد جدید به پورتال خود مراجعه نمایند.
#حداکثر فرصت تحویل پروژه نیمسال دوم نیمه مرداد میباشد که البته با نظر استاد میتواند زودتر باشد.
# حداقل تعداد صفحات پروژه ۶۰ صفحه باید باشد.
# الگوی تایپ پروژه باید مطابق لینک زیر باشد.
استاندارد تایپ پروژه و کارآموزی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.