زمان جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال تابستان ۹۵-۹۴ گروه کامپیوتر

۱-استاد مهدی جامعی- سه شنبه ۲۲ تیر- ساعت ۱۴:۰۰- دانشکده فنی ومهندسی
۲-استاد مصطفی حقی کاشانی – دوشنبه ۲۱ تیر – ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۱۰۷
۳-استاد رضا فقیه میرزایی- ددوشنبه ۲۱ تیر– ساعت ۱۰:۰۰- دانشکده فنی و مهندسی
۴-استاد مانی زارعی– یکشنبه ۲۰ تیر– ساعت ۱۲:۳۰- کلاس ۶۲۰۷
۵-استاد محمد نیک روان- دوشنبه ۲۱ تیر- ساعت ۱۰:۰۰- دانشکده فنی ومهندسی
۶-استاد ربابه غفوری- یکشنبه ۲۰ تیر – ساعت ۱۵:۳۰- دانشکده فنی ومهندسی
۷-استاد راحیل حسینی- یکشنبه ۲۰ تیر- ساعت ۰۹:۰۰- دانشکده فنی و مهندسی
۸-استاد علی ولی زاده– دوشنبه ۲۱ تیر– ساعت ۱۰:۰۰- دانشکده فنی و مهندسی
۹-استاد اکرم رضا- یکشنبه ۲۰ تیر- ساعت ۱۴:۰۰- دانشکده فنی و مهندسی
۱۰- استاد محمد صبری- یکشنبه ۲۰ تیر- ساعت ۱۳:۳۰- دانشکده فنی ومهندسی
۱۱-استاد فاطمه ربیعی فر- یکشنبه ۲۰ تیر– ساعت ۱۱:۳۰- دانشکده فنی و مهندسی
۱۲-استاد عباس نجفی زاده- سه شنبه ۲۹ تیر- ساعت ۰۹:۰۰– دانشکده فنی ومهندسی
۱۳-استاد صدیقه خوشنویس- سه شنبه ۲۲ تیر- ساعت ۱۰:۳۰– دانشکده فنی ومهندسی
۱۴-استاد وحید سادات پور کاشانی- دوشنبه ۲۱ تیر- ساعت ۱۱:۰۰- دانشکده فنی ومهندسی
۱۵-استاد روح اله موسوی طیبی- دانشجویان برای هماهنگی با آدرس ایمیل moosavi_tayebi@yahoo.com ارتباط برقرار نمایند.
۱۶-استاد کامران شفافی – یکشنبه ۲۰ تیر – ساعت ۱۰:۳۰- سایت ۱
۱۷-استاد نگار براهویی – دوشنبه ۲۱ تیر – ساعت ۱۲- سایت ۶
۱۸-استاد سعید حقگو – – دوشنبه ۲۱ تیر – ساعت ۱۲- سایت ۱

در ضمن برای دریافت استانداردهای گزارش نهایی پروژه و کارآموزی و فرم طرح پروژه میتوانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.
استاندارد تایپ پروژه و کارآموزی
فرم طرح پروژه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.