تحویل نهایی پروژه و کارآموزی نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

با سلام، به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم روز چهارشنبه (۶ مرداد) می باشد. جهت اطلاع از شماره کلاس همان روز به اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایید. قابل ذکر است که این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و عدم مراجعه در این روز به منزله نمره ناتمام خواهد بود.

پروژه : لطفا جهت جلوگیری از اتلاف وقت خود و سایرین طبق زمان بندی زیر مراجعه نمایید:
گروه اول : ساعت ۹ صبح
۱- عادل قائمی
۲- نازنین ناسوتی
۳- آزاده علی وردی
۴- سعید رفعتی

گروه دوم : ساعت ۱۰:۱۵
۱- رضا زرجویی
۲- مهسا مظفری
۳- آرزو عظیمی

گروه سوم : ساعت ۱۱:۱۵
۱- محمد آقاشیری
۲- سولماز عزتی
۳- امیرحسین محسنیان

نکته ۱ : لطفا جهت ارائه پروژه حتما Laptop همراه داشته باشید.
تکته ۲ : تمامی دانشجویان اعم از اینکه پروژه ایشان تحقیقاتی بوده است یا عملیاتی باید گزارش پروژه خود را تحویل دهند. نیازی به چاپ و صحافی پایان نامه نیست و تحویل آن بر روی CD کفایت می کند.

کارآموزی : از ساعت ۹ الی ۱۲

نکته ۱ : نیازی به چاپ و صحافی گزارش کارآموزی نیست و تحویل آن بر روی CD کفایت می کند.
نکته ۲ : فرم های شماره ۲ و ۳ و ۴ باید به تایید (مهر و امضاء) سرپرست کارآموزی رسیده باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.