آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال دوم (بهمن ۹۴-۹۵) – استاد حسینی

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با استاد حسینی اخذ نموده اند می رساند، تاریخ تحویل پروژه و کاراموزی روز چهارشنبه ۹۵/۵/۶ ساعت ۱۰ صبح در طبقه اول دانشکده فنی- مهندسی (گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر)می باشد. کلیه دانشجویان لازمست  ۱)پرینت گزارش پایان نامه را بهمراه داشته باشند،  علاوه برآن ۲)درصورت عملیاتی بودن برنامه اجرایی و  ۲) درصورت تحقیقاتی بودن فایل power point ارایه را روی لپ تاپ بهمراه داشته باشند. ۳) همچنین فایل word و pdf پایان نامه و کد سورس یا مقاله های مرجع را نیز در یک CD تحویل دهند و ۴) از طریق ایمیل قبل از روز تحویل حضوری ارسال نمایند.
دانشجویان کاراموزی می توانند ۱)گزارش کاراموزی مطابق فرمت استاندارد، ۲) نامه تایید شده پایان کاراموزی مهرو امضاشده توسط شرکت محل کاراموزی و ۳)فرمهای تکمیل شده را حضوری در همانروز تحویل دهند.
حضور کلیه دانشجویان در این جلسه اجباری بوده و درصورت عدم حضور نمره ناتمام ارسال خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.