پروژه و کارآموزی نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان زیر پروژه یا کارآموزی خود را هنوز تحویل نداده اند. این افراد می توانند برای ارائه کار خود روز دوشنبه (۱۸ مرداد) ساعت ۹:۰۰ به اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایند. این آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم است و پس از آن دیگر تحویل گرفته نخواهد شد.

پروژه :
۱- سعید رفعتی
۲- مهسا مظفری

کارآموزی :
۱- حسین ملک نیا

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.