پروژه و کارآموزی نیمسال دوم (ترم بهمن) استاد ولی زاده

دانشجویان نامبرده زیر که هنوز پروژه و کارآموزی خود را تحویل نداده اند در اسرع وقت با آدرس ایمیل valizadeh82@yahoo.com مکاتبه نمایند و روز یکشنبه ۲۴ مرداد راس ساعت ۱۱ جهت تحویل پروژه و کارآموزی خود به دفتر مدیران گروه کامپیوتر واقع در دانشکده فنی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو نمره وی ناتمام خواهد شد.

  1. فرزانه ملایی
  2. پریسا ترازی
  3. فرشاد داودی
  4. حسن شهریاری
  5. سعید مهدی
  6. الهه حیدریان
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.