قابل توجه دانشجویان کاردانی کامپیوتر(مهم)

چند مورد تغییر در برنامه دروس ترم مهر گروه کاردانی کامپیوتر ایجاد شده است. چنانچه مشخصه های ذیل را قبلا اخذ نموده اید به پورتال خود مراجعه و تغییرات را مشاهده و در صورت لزوم، تا چهار شنبه حضورا به مدیر گروه مراجعه نمایید.(تغییرات در تابلو اعلانات گروه نیز نصب شده است)

## مشخصه ۱۱۲۵۸ (برنامه سازی پیشرفته ۱- استاد گودرزی) حذف شده است و دانشجویان این مشخصه به سایر مشخصه ها منتقل شدند.

## مشخصه ای جدید برای درس ذخیره و بازیابی اطلاعات با استاد گودرزی ایجاد شده است و تعدادی از دانشجویان مشخصه ۱۱۲۷۳(استاد مکفی) به این مشخصه جدید منتقل شدند.

## با توجه به ثبت خارج از ظرفیت تعداد زیادی از دانشجویان در مشخصه ۱۱۲۶۴(برنامه سازی پیشرفته ۲- استاد گودرزی)، تعدادی از دانشجویان به مشخصه های دیگر منتقل و یا در صورت تداخل، این درس برای آنها حذف شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.