جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد خوشنویس

این جلسه روز یکشنبه ۹۵/۷/۱۸ ساعت ۱۳ در دانشکده فنی برگزار می شود. محل دقیق همان روز در برد اتاق اساتید اعلام خواهد شد. حضور دانشجویان مربوطه در این جلسه الزامی است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.