جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۶-۹۵

جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید به شرح زیر است. حضور دانشجویان مربوطه در این جلسات الزامی است.

۱- استاد فقیه میرزایی- دوشنبه ۲۶ مهر– ساعت ۱۲:۴۵-کلاس ۶۱۰۷
۲-استاد ولی زاده– دوشنبه ۲۶ مهر– ساعت۱۳:۱۰- کلاس۶۱۰۹
۳-استاد زارعی– دوشنبه ۲۶ مهر – ساعت ۱۳:۱۵- ساختمان ولایت، کلاس ۷۱۰۸
۴-استاد ربیعی فر- شنبه ۱۷ مهر– ساعت ۱۲:۳۰- کلاس۶۱۰۹
۵-استاد غفوری- پنجشنبه ۲۲ مهر – ساعت ۱۰:۰۰- دانشکده فنی ومهندسی
۶-استاد حقی کاشانی – یکشنبه ۱۸ مهر- ساعت ۱۲:۳۰– کلاس۶۲۰۷
۷- استاد حسینی – یکشنبه ۲۵ مهر- ساعت ۱۱- دانشکده فنی مهندسی
۸- استاد خوشنویس- یکشنبه ۱۸ مهر- ساعت ۱۳– کلاس۶۱۰۹
۹-استاد نجفی زاده- یکشنبه ۲۵ مهر- ساعت ۱۴:۲۰– دانشکده فنی ومهندسی
۱۰-استاد جامعی- دوشنبه ۱۹ مهر- ساعت ۱۲:۳۰- کلاس۶۱۰۷
۱۱-استاد رضا- دوشنبه ۱۹ مهر- ساعت ۱۰:۰۵- کلاس۶۱۰۴
۱۲-استاد صبری- پنجشنبه ۲۹ مهر- ساعت ۱۰:۰۰- دانشکده فنی ومهندسی
۱۳-استاد سادات پور کاشانی- یکشنبه ۲۵ مهر- ساعت۱۳:۳۰- دانشکده فنی ومهندسی

جلسه توجیهی استاد موسوی طیبی و استاد نیکروان قبلا اطلاع رسانی و برگزار شده است.

در ضمن برای دریافت استانداردهای گزارش نهایی پروژه و کارآموزی و فرم طرح پروژه میتوانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.
استاندارد تایپ پروژه و کارآموزی

فرم طرح پروژه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.