تحویل پروژه (دانشجویان باقی مانده) استاد خوشنویس

جلسه تحویل پروژه برای باقی مانده دانشجویان که به علت ضیق وقت جلسه قبل امکان اخذ و تحویل گرفتن پروژه های آنها فراهم نشد می توانند روز یکشنبه ۱۴ آذرماه ساعت ۱۵ الی ۱۶ به دفتر گروه مراجعه نمایند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.