اطلاع رسانی

لطفاً دانشجویان زیر هرچه سریعتر برای پیگیری نمره پروژه یا کارآموزی از طریق ایمیل sabri.euni@gmail.com با استاد صبری در تماس باشند.
۱- سروستانی مرتضی
۲-سلمان زاده شادی
۳- شاهی امید
۴- کمالی شیرزی عرفانه
۵- اکبریان راضیه
۶- زهرا احمدی
۷- کشی زاده ملیحه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.